19. september 2017

Text/HTML

 

 

 

ELEKTROTERAPI/STRØMBEHANDLING

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk benytter ulike former for elektroterapi til å behandle ulikke plager i muskel /skjelett og i nervesystemet.

Strømbehandling har blitt brukt i årtier innen fysioterapien.
Hovedeffektene omfatter stimulering av perifere nerver og påvirkninger av vev som muskler, sener og blodkar. Likeledes gir strømbehandling øket evne til å tåle smerter for derved øke pasientenes fysiske aktivitetsnivå.
 
Behandlinger med TENS -strøm gir en smertelindrende effekt ved kontinuerlig bruk. Metoden er mye benyttet i smerteterapi oftest sammen med andre behandlinger som medisiner og akupunktur ved kroniske problemer.
Ved perifere smerter har TENS – Strøm gitt gode resultater til å påvirke nervenes sensoriske følsomhet og gi smertelindring.
 
De mest anvendte strømbehandlingsformer i fysikalsk medisin er interferensstrøm og diadynamisk strøm.
Begge disse brukes mest ved lokale problemstillinger og er meget egnet til å påvirke vevets spesifikke egenskaper.
Intrerferensstrøm og elektrisk muskelstimulering har i første rekke egenskaper som stimulerer øket blodsirkulasjonen i muskulaturen ved å skape kontinuerlige muskelsammentrekninger. Strømbehandlingen er også med på å motvirke atrofi av muskulaturen ved sykdom og skader som medfører immobilisering eller denervasjon og dermed å opprettholde muskelvolumet
 
Diadynamisk strømbehandling har en god effekt på sirkulasjon ved akutte problemstilinger ved å motvirke til dannelse av ødemer, og til å redusere smerter ved mobilisering og opptrening.
Interferensstrøm er meget egnet til å påvirke mer kroniske problemstilinger rundt ledd og mer omfattende utbredte problemer i muskulaturen.
Kombinasjon med kortbølger har ofte meget gode stimulerende effekter ved slitasje-
forandringer i de store ledd som kne og skulder
                                                                                               
Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk benytter disse ulike former for strømbehandling enten isolert eller i kombinasjon med andre terapiformer. Instituttet bruker det nyeste typebehandlingsapparatur i behandlingene. Alle diagnosene har sine forhåndsstilte data som sikrer at riktig type strøm velges til aktuelle plage. Erfaringen har vist at dette gir en god synergi effekt som forsterker behandlingsresultatet Dette har medført et redusert behov for andre behandlingsformer og forkortet behandlings-omfang.
 
Gode behandlingsindikasjoner;
 
Smertedempende effekt muskulatur og nerver
Atrofier i muskulatur etter skader/immobilitet
Konrtakturer i sener
Sirkulasjonsfremmende effekt i ledd og muskulatur
Styrkefremmende effekter