19. september 2017

 

 

 

 

 

 

 

ANKELSMERTER

Skader ved overtråkk

Problemer rundt overtråkk dreier seg om senen har fått en enkel strekk, delvis røket eller helt avrevet.
 
Det er ulike grader for skadeomfang:
  • Grad 1 medfører en lett strekk av leddbåndet. En vil være i stand til å ta vektbæring på ankelen umiddelbart etterpå.
  • Grad 2 foreligger det en grad av avrivning i leddbåndet som medfører merkbar smerte og hevelse. Lettere form for vektbæring er mulig.
  • Grad 3 kjennetegnes ved en komplett avrivning av et eller flere leddbånd.
Betraktelig hevelse og bloduttredelse foreligger. Stor grad av instabilitet gjør seg gjeldende, og vektbæring er meget vanskelig å gjennomføre. Dette er en skade av alvorlig grad som ofte krever kirurgi for å oppnå tilfredsstillende restitusjon.  
I starten vil det ofte forekomme mye smerte og hevelse, men avtar relativt fort når hevelsen trekker seg tilbake. Faren for nye overtråkk er overhengende dersom ankelen ikke blir behandlet og leges på en tilfredsstillende måte. 
 
Inversjons overtråkk

Disse skadene finner sted når foten vris innover og senene på utsiden utsettes for en brå overstrekk.
Dette er den vanligste skaden ved overtråkk som skyldes at ankelleddet kommer i en ekstrem ugunstig stilling. Dette medfører tap av stabil tyngdeoverføring av kroppsvekt til foten og belastningen legges i stedet på leddbåndene som ikke er kraftige nok til å tåle dette presset. Spesielt er fremre leddbånd utsatt for skader. Personer med en pronert fotstilling er utsatt for denne typen overtråkk
 
Eversjons overtråkk

Disse skadene sjeldnere og er ofte meget alvorlige. På grunn av fotens anatomi er vil en skade oppstå utelukkende ved ekstreme endrede belastningsforhold på ankelleddet. Leddbåndene på innsiden er meget sterke og blir ikke normalt sett revet av isolert. I stedet blir benfestet utsatt for så stor belastning at hele omkringliggende benstruktur rives av. Dette betegnes som et avrivningsbrudd.
 
HÆLSPORE/PLANTAR FASCIITIS

Hælspore er betegnelsen på smerter under foten og sitter oftest i senedraget tett inntil hælbenet. Hælsporer er avleiringer av kalkpartikler i senedraget. Dette skyldes at det har vært en tidligere betennelse i senen som ikke har klart å reparere seg. Senen under foten utsettes for styrke horisontale strekkkrefter ved belastninger av foten og øker ved kraftig aktiviteter. Denne stressituasjonen medfører små skader i senen. Problemet har oppstått etter langvarige overbelastninger av fotbuen over tid og plagene utvikler seg gradvis. Kalkavleiringene indikerer at problemet har nådd en kronisk tilstand. Plantar faciitis er betegnelsen på en senebetennelse i senedraget under foten som medfører smerter. Ved plantare facitter er det ikke nødvendigvis avleiringer av kalk i vevet ettersom tilstanden ikke har oppnådd å bli kronisk. Mange ganger vil en faciitis utvikle dannelsen av hælsporer over tid. Det som kjennetegner tilstanden er smerter på og under hælen ved start av bevegelse. Dette er mest plagsomt i hælen om morgenen spesielt ved fraspark. Smertene er mindre når foten er blitt varm, men forverrer seg etter en stund. Hælen kan kjennes trykkøm ved belastninger Gange og ståing på hardt underlag kan virke provoserende på smerten Likeledes belastnger med dårlig skotøy. Daglige tiltak går ut på å finne aktiviteter som ikke belaster fotbuen så sterkt): myke bevegelser av foten. Finne gode og hensiktsmessige sko tilpasset aktivitetsområdet. Riktig innlegg om nødvendig.
 
Akilles

Senen er kroppens sterkeste og er spesielt utsatt for stor belastning ved løp og hopp.
Skaden oppstår hyppigst hos idrettsutøvere som tidligere har vært aktive og gjenopptar belastninger på senen. Smertene er tilstede ved direkte belastninger og vedvarer etter hvert etter belastninger i økende grad og kjennes hoven og øm ved berøring. I alvorlige skader kan senen ryke tvers av eller løsne fra benfestet .Smertene er intense og direkte belastninger på foten er ikke mulig .Normal gange er begrenset hvor tyngdeoverføringen er begrenset.  I disse tilfellene må senen settes på plass kirurgisk .