19. september 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

HODEPINE

Tensjonshodepine
 
Dette er den vanligste formen for kronisk hodepine.
Den kjennetegnes også som muskulær betinget hodepine eller som stresshodepine.
Tensjonshodepinen er ofte lokalisert til begge sider av hodet med overvekt av smerter i bakhodet og nakken. Det er også vanlig med smerte i panne og tinning. Ofte her smerten kjennetegnet ved en trykkende og klemmende smerte. Og noen ganger som et belte rundt hodet ,eller som et lokk oppå hodet. Smerten kan være tilstedet med engang en våkner om morgenen eller like etterpå, og den kan forsterkes utover dagen. Akutte smerter kan mange ganger være stressrelaterte. De kroniske smertene kan som regel ha som årsak forøkte spenninger av muskulaturen i bakhodet og nakken. I tilegg til smerte kan ofte begegeligheten i nakken være begrenset og medføre symptomer ved overbelastninger. Andre ganger kan det være mer psyko-somale bakenforliggende stressbelastninger som kan være årsaken til problemet.
 
Migrene

Oftest kjennetegnes migrene som et anfall av ikke- forutsigbare sterke hodesmerter.
En kjenner lite til årsaken til disse anfallene og hva som ligger til grunn for at de opptrer. Anfallene gir stort sett hodepine og kvalme. I tillegg kjennetegnes den ved at hodesmertene opptrer ensidig, er pulserende, og
ømfindtlighet ovenfor sterkt lys og skarp lukt. Det er påvist noen faktorer som kan være mer utløsende for migrneanfall.
  • stress kan trigge anfallene i belastedede situasjoner.
  • for mye og for lite søvn kan utløse migrene.
  • mat og alkohol kan hos enkelte føre til migreneanfall.
  • hormonelle faktorer særlig hos yngre kvinner