19. september 2017

 

 

 

 

 

 

 

REUMATISKE PLAGER

Reumatoid artritt(RA)
 
Betegnes også som leddgikt. Oppstår som en autoimun sykdom og fører til en betennelseartet tilstand i ulike ledd som medfører forandringer i leddbrusken.
Tidlig affiseres gjerne hender og føtter med symmetrisk hevelse og ømhet i fingrenes og tærnes grunn og midtledd.,mens ytterleddene unngår problemet Etterhvert kan større edd bli affiserte med betennelsesreaksjonerog innskrenket bevegelsseutslag. Det er hevelser i leddkapsel med utposninger. Svekkelse av muskulatur foreligger.med nedsatt kraft og muskelsmerter. Betennelser i senekjeder er vanlig som kan lede til rupturer av senen. Båndskader rundt ledd kan gjøre disse ustabile. Kne og ankelledd er ofte utsatte. I håndledd kan det oppstå betennelser i senene rundt håndledd som kan medføre trykk på nervene som løper gjennom den karpale tunnel. Sykdomsdiagnosen er betinget av laboratoriefunn som viser forhøyet SR og reumatoid faktor. RTG forandringer vises først sent ved RA. Kliniske tegn ved RA er morgenstivhet i ledd i en ½ time eler mer, leddsmerter, spontane eller ved trykk og bevegelse.ofte foreligger det nedsatt almenntilstand uten kjent årsak. sykdommen utvikler seg gradvis hos de fleste og utbredelsen og aktiviteten kan variere sterkt hos den enkelte som får diagnosen. Hos enkelte kan sykdommen brenne ut av seg selv.
 
Bekterew sykdom
 
Bekterews sykdom er nær beslektet med reumatoid artritt men rammer fortrinnsvis de små ledd i ryggraden og i bekkenleddene. Vanligvis debuterer den snikende med ukarakteristiske og periodiske smerter dypt i ryggen. Mest vanlig er smertene sterkest i ro. i motsetning til andre ryggplager. Etter hvert utvikler det seg smerter og stivhet også i bryst og nakke, med økende krummhet i midtre del av ryggen(thorakal kyfose) og utrettet korsrygg( lumbal-lordose)
Sykdommen kan også debutere med isjiaslignende symtomer og utstrålende smerter fra rygg/bekken. Betennelsene i benhinnen kan medføre smerter i hoftekammen, sitteknoker hælsmerter, foran på brystbenet som kan gi kortpustethet med nedsatt lungekapasitet.. Sykdomsforløpet kan variere med aktive perioder avløst av rolige perioder uten smerter. Laboratoriefunn viser en forhøyet SR og på visning av vevstypeantigenet HLA-B27 er karakteristisk hos pasientene
RTG kan vise symmetriske forandringer i bekkenleddene med uregelmessige leddkonturer., sklerosering.og ankylosering(stiv og innskrenket leddspalte). Også i midtre del av ryggen vil en kunne finne karakteristiske påleiringer.og brodannelse mellom virvlene.
 
Polymyalgia Reumatica
 
Dette er et syndrom karakterisert av stivhet
og smerter i muskulatur. særlig i skulderbue, hofteparti, nakke og i armer /ben. det foreligger ofte en sveket almenntilstand med sykdomsforløp og utbredte plager .Hodepine er vanlig.
Sykdommen kan komme brått eller utvikle seg langsomt over tid. Derfor kan den være vanskelig å diagnostisere. Pas er ofte eldre og fleste er kvinner. Laboratoriefunn viser en påfallende høy SR verdi. reumatoide faktorer forøvrig er nativ
Likeså også RTG av leddforandringer.
 
Behandlingsforslag:
 
For de fleste reumatiske problemer er det viktig å ta hensyn til en enkeltes tilstand ettersom det er store variasjoner hos innenfor sykdommene.
Å dempe smerter og stimulere bevegelsesutslaget i de affiserte ledd  

Kortbølgebehandling gir dyp og behagelig varme i vevet og reduserer stivhet muskler og ledd.

 

Elektroterapi kan drenere hevelser i leddet og påvirke muskulaturen til å tolerere økte belastninger ved aktivitet
 
Massasje er viktig for å stimulere muskulaturens vitalitet og drenasje av hevelser. 
 
Laserterapi demper smerter og demper betennelsesreaksjonen i vevet.
Forskning har vist at jevnlig oppfølging med laser kan medføre redusert bruk av medikamenter.