19. september 2017

 

 

 

RYGGSMERTER-LUMBAGO

Akutt Lumbago

Korsryggsmerter med akutt debutt. Ryggen vil kunne befinne seg i ene avvergestiling med med fastlåst muskulatur. Dette er en reflektorisk forsvarsreaksjon mot en truende skade i ryggen. Smertene kan være lokalisert utelukkende til korsryggen, men kan ved visse forover bøyde bevegelser gi utstrålinger nedover hofte lår.

Kronisk Lumbago

Med dette menes plager som har vedvart fra 6 til 12 måneder. Kronisk lumbago kan ha ulike betegnelser. Insuffisient rygg er smerter i korsryggen som blir utløst ved arbeid eller ved tilsvarende belastninger og forsvinner som regel ved hvile. En kan si at smertene opptrer on and off avhengig av situasjonen.

PROLAPS/ISCIAS

En prolaps skyldes en skade oppstått i en mellomvirvelskive. En mellomskive består av et ytre lag av tykk fibret brusk og et indre myk kjerne. Den indre kjernen er plastisk for å gi etter for de ulike trykk og belastninger som ryggen utsettes for til daglig. Den ytre kappen holder innholdet av den indre på plass ved å forandre form. og tilpasse seg ulike belastninger på mellomvirvelskiven. Skader oppstår på skiven på grunn av alders og slitasjeforandringer. Det ytre brusklaget får skader og sprekker opp, og skivens evne til å tåle belastninger svekkes.