19. september 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDERPLAGER

Impingement syndrom

 
Impingement betyr innklemning. Det kan være flere årsaker til at dette fenomenet oppstår.
Både acromion(kragebenet) rotatorcuff(leddapsel )bursa(slimpose) og selve skulderleddet kan være involvert. Problemet starter oftest med skade i leddkapselen som hovner opp – stadium 1-. Dette medfører stress på den omkringliggende senen og utvikler seg til senebetennelse fordi plassen til senene blir for trang ved bevegelse av skulder leddet. Over en periode utvikler betennelsen seg til en fortykkelse av hele senen som betegnes som en fibrose. Dette medvirker til øket friksjon mot underliggnde ben og forsterker en videre utvikling av slitasjen. Dette betegnes som stadium 2.
Over tid vil det dannes påleirete forkalkninger acromion som igjen sliter i stykker sene ved belastninger. Til slutt kan denne ryke tvert over Dette kjennetegner stadium 3.
En kan da enten ha en partiell(delvis )ruptur eller total ruptur av senen.
En ruptur i leddkapselen kan kjennetegnes ved en eller flere symptomer.
Smerter alltid på siden eller toppen av skulderen.
-Stivhet som alltid opptrer når smertene øker.
Svekkelse ved bevegelser av skulderen.
- tap av nattesøvn som skyldes smerter ved trykk på senene i liggestilling.
 
Behandlingsforslag:
 
Sjokkbølgebehandling- som reduserer kalkavleiringen
Elektoterapi – mobiliserer leddkapselen
Lasertreapi – demper smerter i muskel/sene
Kortbølge – øker temperaturen i dypt vev og gjør det mer smidig
Massasje/tøyninger av leddet
Aktiv øvelsesbehandling med tilrettelagte øvelser i medisinsk treningsterapi.
Forutsetningen er at leddet har adekvat bevgelsesutslag uten smerter
 
Frozen Shoulder - Tilstivnet skulder
 
Kjennetegnes ved at skulderleddet er fastlåst i alle bevegelsesretninger.som gjør det umulig å bevege leddet over 90. Dette skyldes forandringer som finner sted i leddkapselen som omgir skulderleddet utløst av en skade eller en betennelsesprosses i sener og muskulatur rundt leddet. Plagen debuterer ofte med sterke smerter og innskrenket bevegelighet ved aktive bevegelser. Hos noen kan det også forekomme sterke smerter også i ro og hvile- særlig om natten.
Det kan være vanskelig å finne en gunstig stilling avlastende stilling for skulderen. Etter en tid slipper smertene gradvis taket og tiltakende innskrening av bevegelsen oppstår. Denne tilstanden kan strekke seg over lengre tid gjerne over flere måneder og sågar år. Prognosen er oftest god ettersom tilstanden brenner ut av seg selv og total smertefri bevegelighet i skulderen gjenoppstår gradvis.
 
Behandlingsforslag:
 
Laserterapi, Kortbølge, Akupunktur, Ledet mobiliserende øvelser innenfor smertegrensen
 
Ettersom frozen Shoulder kan opptre på ulike stadier vil også behandlingsopplegget variere.
I stadium 1 er ofte smertene mest fremtidene og fokus rettet mot å dempe smerter
I stadium 2 & 3 er tilstivningen mer fremtredende og smertene mindre uttalte kortbølge øker leddets indre sirkulasjon og reduserer stivhet. Elektroterapi for å stimulere sirkulasjon og aktivitet i muskulaturen
Massasje, leddmobilisering og tøyning av vevet rundt skulderleddet for å øke bevegelsen. Etter hvert som bevegeligheten øker – aktiv øvelsesbehandling for å styrke skulderen
 
Kronisk instabilitet i skulderleddet
 
Kjennetegnes ved plutselige smerter når leddet settes i ytterstillinger. En kan få en følelse av at skulderleddet glipper i spesielle stillinger under belastning av armen. Etter hvert angis også redusert muskelstyrke. Problemet kan skyldes en generell instabilitet av leddbåndene i skulderleddet eller kan ha oppstått under en akutt overbelastning og medført en skade i skulderen. I tilfeller der skulderen tidligere har luksert kan dette gi irreversible forandringer av leddbånd og kapsel og gi instabilitet i leddet .Ubehandlet kan dette føre til gjentatte luksasjoner i skulderleddet. Kroniske plager med betennelser over en lengre tid kan medføre en ruptur av leddkapselen og skulderleddet mister sin stabilitet.
 
Behandlingsforslag:
 
Oppmykende dyp massasje og tøyning av tidligere skadet vev. Myofacial elektroterapi for å øke leddets dype aktivitet, etterfulgt av stabiliserende og styrkende øvelser for leddnær muskulatur.