AKUPUNKTUR BEHANDLING


Benyttes som alternativ behandling av en rekke sykdommer, og kan kombineres med fysioterapi ved muskel og skjelettplager. Sammenhengen mellom ytre og indre forhold hos individ, og forstyrrelsen i balansen resulterer i sykdom. Behandlingen tar sikte på å gjenopprette likevekten i kroppens miljø.

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk benytter akupunktur som alternativ behandling av en rekke sykdommer og kan kombineres med fysioterapi ved muskel og skjelettplager.

Det gjøres distinksjon mellom klassisk kinesisk akupunktur og intramuskulær stimulering.

Klassisk akupunktur tar utgangspunkt i kinesisk tradisjonell medisin uti fra deres bestemte kriterier om diagnose og behandlingsstrategi.

Det legges stor vekt på se sammenhengen mellom ytre og indre forhold hos individ og hvorledes forstyrrelse i balansen mellom dette resulterer i sykdom.
Uti fra dette tar behandlingen sikte på å gjenopprette likevekten i kroppens miljø.
Forut for behandlingen er pulsbildet avgjørende for valg blant ca. 400 ulike akupunkturpunkter spredt over hele kroppen.

Til dette anvendes spesielle nåler av ulik lengde og tykkelse. Det benyttes fra 3-15 nåler ved hver behandling som stikkes inn til riktig dybde og innstikksretning og blir stående inne i ca20- 40 min Pas vil som regel oppleve nålepenetreringen som lite smertefull, og vil sjelden ha smerter mens nålene står inne.

Ved hvert punkt oppleves en egen dybdefølelse som benevnes De Qi som er en reaksjon på at energien Chi- i akupunkturlinjene aktiveres og beveger seg.
Nålene kan med ulike intervaller beveges for å aktivisere energistrømmen i punktet. Effekten kan også i forsterket grad stimuleres med varme eller strøm på nålene.

Akupunkturbehandling kan uti fra tradisjonell tekning benyttes ved alle former for sykdom og lidelser men har størst virkning ved akutte og mer aktive problemstillinger hvor effektene kan oppnås forholdsvis raskt Ved mer kroniske problemstillinger er det tyngre å påvirke energistrømmen fordi enkelte av organene i kroppen som sammen skaper totalenergien er i underskudd og mangler evne til å forflytte denne.

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk kan i tillegg tilby muskulær stimulering IMS hvor en benytter nåler til å behandle smerter i muskulaturen.
Formålet er å få muskulaturen til å dempe sammentrekningen som presser på og irriterer nerven Det hypersensible området vil dempes og sammentrekningen i muskelen vil avta. Når nålen treffer den forkortrede muskelen gir dette en følelse av krampe. Følelsen beskrives som god og etterfølges av smertelindring, avspenning og varme.

Effekten av IMS er gradvis tilheling over en periode på omlag 21 dager
Behandling gis regelmessig for at muskulaturen skal oppnå avspenning. Antall behandlinger varighet av sykdomstilstand hvor mye arrvev det er tilstede og kroppens fysiologiske tilstand.
Ved akutte smerter kan virkning oppnås ganske raskt.
Metoden er effektiv ved behandling av kroniske smerter i nakke, rygg, tennisalbue/musearm whiplash, skuldersmerter etc.

Det kan også være hensiktsmessig å kombinere klassisk akupunktur og IMS ved en del sammensatte kroniske problemstillinger hvor en behandler både det lokale og globale spekter ved problemstillingen.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

1409910962

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Fysioterapi

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw