Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk benytter kortbølgebehandling/diatermi som behandlingsopplegg hvor hensikten er å påvirke de dype vevsstrukturer i muskel/skjelett. Dette tar utgangspunkt i å nyttiggjøre seg det elektromagnetiske felts egenskap til å produsere dyp varme som er med på øke elastisiteten i muskulaturen, bedre blodtilstrømningen og dempe smertene og fremme regenerasjon av ulike typer vev.

Elektromagnetiske kortbølger med en kontinuerlig feltstyrke ble tidligere meget brukt innen fysioterapien pga. disse egenskapene som ga en meget sterk varmeeffekt.

Det benyttes derfor i dag hovedsakelig forbedrede og videreutviklede kortbølgeapparater med pulsede egenskaper.

Et pulset felt menes at feltstyrken stykkes opp i korte biter med meget korte tidsintervaller, hvilket gjør behandling av enda dypere strukturer mulig og mer behagelig enn tidligere, ettersom vevet unngår å bli overopphetet og skadet.

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk har lang erfaring i bruk av pulsede kortbølgeapparater i sin praksis. Kun de nyeste modeller anvendes hvor behandlingsdosen for ulike problemstillinger er programmert inn og sikrer at den aktuelle plage som behandles får riktig dose.
Kortbølgebehandling benyttes ved bløtdelsskader i ligamenter, sener og muskler til å dempe inflammasjonen, og til å påvirke brusken i ledd til å forbedre sine egenskaper.
Det er også påvist at bruk av kortbølgebehandling kan gi mindre arrvev etter skader, forkorter tilhelingsforløpet av frakturer og fremme regenerasjon av flere vevstyper

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk bruker meget kortbølgebehandling i kombinasjon med andre behandlingsformer, og er godt egnet til å tøye opp stive og forkortede sener og leddbånd både post operativt og forut for øvelsesbehandling.

Gode behandlingsindikasjoner:

Sirkulasjonsfremmende effekter i ledd
Stimulerende effekt av blodtilførsel i muskulatur
Temperaturøkning i vevet
Oppmykning før tøyning og strekk behandling
Betennelsesdempende virkning

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

maxresdefault

Nyheter

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Fysioterapi

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw