MEDISINSK LASERBEHANDLING (MID- laser)
Torvet fysioterapi har i snart 20 år benyttet denne behandling av sine pasienter og i denne tiden gjort mange erfaringer om hvorledes ulike problemstillinger behandles med laserlys.
Instituttet har gjennom alle år prioritert å anvende de mest anerkjente apparatene til en hver tid og fortløpende anskaffet nye modeller med stadig bedre egenskaper for å tilby pasientene det beste behandlingsopplegg.

Instituttet har til sin rådighet flere ulike typer lasere til bruk for ulike type problemer.
Laserbehandling benyttes som selvstendig behandlingsopplegg eller utgjør et supplement eller kombinasjon til andre typer behandlinger eks, medisinsk treningsterapi, sjokkbølgebehandling etc.

Laserne som benyttes i fysikalsk medisin er klassifisert som lav energiske i motsetning til kirurgiske som har høyt energinivå og er uten bivirkninger Medisinsk laser er en smertefri metode til å behandle smertetilstander i muskler, sener ledd og dempe infeksjoner
Det er ikke forbundet med noen form for risiko og er ikke skadelig selv om en behandles i lang tid og mange ganger.
De fleste pasienter kjenner ingen ting, og finner behandlingen heller avslappende.
Pasientene får hyppige behandlinger i begynnelsen av behandlingsomgangen for å sette i gang reparasjonsyklusen og siden med lengre intervaller i mellom.
En behandlingsomgang kan variere avhengi av pasientens mottakelighet, hvor lenge problemet har vart og hva slags type. Kroniske problemer krever flere behandlinger enn akutte.

De fleste reagerer positivt på laserlyset og har god effekt ved riktig indikasjon og bruk.
Noen reagerer veldig godt umiddelbart, mens andre trenger flere behandlinger
Enkelte reagerer dårlig enten for de mangler evne ti å ta opp lyset eller er i utgangspunktet svake.

Lasermedisin i fysioterapi går ut på å sende ut et lys som er av infrarød karakter, og innenfor dette spekter inneholder den helt egenartede spesifikasjoner og egenskaper å avhengi av hva som er plagen og hvor dypt den sitter, og hva slags vev som behandles.
Det benyttes derfor lys som har ulike bølgelengder som er avgjørende for egenskapene til lyset.
Gjennom ulike forsøk har man fått god dokumentasjon for hvorledes ulike skader reagerer på en spesifikk type i forhold til en annen
Laserlys med 904nm er best egnet til å behandle muskulatur, sener og ledd, 830nm bert mot nervesmerte, mens 635nm brukes mot sår etc.
Det meste av laserlyset som brukes i fysioterapi er usynlig. Bare det laveste fremtrer som rødt.

Infrarødt lys er i seg selv grunnlaget for utvikling og funksjon av alt levende vev.
Egenskapene som nyttegjøres ved laserbehandling er det infrarøde lysets spesifikke evne til å påvirke cellenes egen energiomsetning og forbedre denne. Laserlyset har en katalyserende virkning som får vevet til å reparer og dermed restituere seg raskere ved å tilføre det ekstra energi som kan nyttegjøres. Medisinsk laser stimulerer cellene til å lege seg selv uten hjelp av kjemikaler og piller.
I tillegg vil lyset virke smertedempende på skadet vev noe som forkorter tilhelingstiden og gjør det mulig å starte ren rehabilitering tidligere

Forskning i senere år har påvist at laserbehandling kan i en del tilfelle være et godt alternativ til å redusere bruk av betennelsesdempende og smertestillende preparater Mens medikamenter er ment å utelukkende fjerne symptomer uten å ha direkte innflytelse på kroppens evne til restitusjon, har infrarødt lysets egenskap direkte påvirkning på den spesifikke kroppsdel på lokal basis til øket aktivitet cellulært.
I tillegg vil laserbehandling alene sammen med ro og hvile å gi den samme tilmålte effekt uten de negative bivirkningene som medisn ofte har.

Gode behandlingsindikasjoner:

Betennelsesdempende effekter
Sirkulasjonsfremmende effekter
Smertelindrende virkning
Stimmulere biosyntesen i vev
Forkorte grotiden i sår

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

slider3

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Fysioterapi

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw