Grunnlaget for medisinsk trenings terapi bygger på prinsippet om at en del plager trenger å rehabiliteres gjennom øvelses-behandling. Sentralt i dette konseptet er at treningen er dosert med en belastning hvor en unngår å provosere frem smerter og overbelastning i ledd og muskulatur. Det legges stor vekt på at øvelsene gjennomføres med lav belastning med mange repetisjoner
Det er helt avgjørende at pas. ikke kjenner smerter underveis og etterpå, siden smerter er et forvarsel om skader på sene/ muskulatur.
Likeledes må en være varsom med mengden av smertestillende og kortison siden dette maskerer tilstanden og kan medføre uheldige konsekvenser i etterkant.

De fleste pasienter kan før eller siden benytte seg av medisinsk treningsterapi i behandlingen,
alene eller i kombinasjon med andre metoder.
Pasienter Det avgjørende er hva slags lidelse det angår og i hvilken fase den befinner seg i.

Pasienter med skader eller mer kroniske problemstillinger kan mange ganger ha nytte av dette med akutte eller kortvarige plager har ofte nytte av andre behandlingsopplegg.

I utgangspunkter benyttes spesielle apparater utvillet til dette formål eller løse vekter, men kan også kombineres med andre enkle treningsprinsipper.
Ikke uvanlig er å utføre øvelser fra pilates og yoga parallelt.

Det settes opp et treningsopplegg bestemt ut i fra pasientens sykehistorie og kliniske funn basset lavdoserte prinsipper ut i fra pasientens fysiske forutsetninger. Hensikten er å stimulere muskler og sener til å tolerere belastninger slik at bevegelig og styrke kan forbedres.
I begynnelsen blir pasienten veiledet aktivt av terapeut slik at øvelsene utføres korrekt, og evalueres fortløpende. Øvelsene uføres langsomt og kontrollert Etter hvert som pas blir bedre fornyer programmet Etter hvert vil pas. gjennomføre opplegget selvstendig og evt. videreføres på et treningsstudio.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Medesinsk Treningsterapi

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Fysioterapi

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw