Torvet fysioterapi og Akupunkturklinikk kan tilby behandlinger med sjokkbølger ESTW som det nyeste alternativ innen behandlingsteknikker i fysikalsk medisin Sjokkbølgebehandling har vist seg å ha oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater på kort tid.
Sjokkbølger brukes fortrinnsvis mot kroniske indikasjoner hvor det påviselig har skjedd endringer i vevets karakter etter lengre tid med smerte og betennelser.

Sjokkbølger ble i sin tid utledet fra knusing av nyresten og modifisert til bruk innenfor fysikalsk medisin til bruk mot kalkavleiringer i muskel/ senevev. I senere tid har det blitt utviklet forbedrede modeller som også har effekt mot mindre avleiringer i og rundt ledd.
Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk har siden 2006 benyttet sjokkbølger til å behandle en rekke ulike og tidels vanskelige kroniske tilstander hvor andre mer tradisjonelle behandlingsopplegg ikke har hatt effekt Metoden har vist raske forbedringer og behov for færre konsultasjoner enn det som er normalt.
Ut ifra disse erfaringer og ekspertise kan metoden i tillegg fremstå i noen tilfeller som et fullgodt alternativ til kortisoninjeksjoner og kirurgiske inngrep.
Metoden kan benyttes isolert eller i kombinasjon med laser eller i etterkant med medisinsk treningsterapi

Apparatet produserer lydbølger med en ultrahøy frekvens. Disse igangsettes elektrisk og gir følgende en rask og dyp inntrengende effekt i vevet. styrken på strålen og fokus på feltet som behandles bestemmes eksakt på forhånd Det avgjørende er at korrekt diagnose stilles helst ut ifra RTG, MR eller ultralyd – skanning.
Intensiteten og antall sjokkbølger bestemmes ut ifra pasientens tilstand og toleranse og underveis i behandlingen oppleves en moderat stikkende følelse oppstår.
Erfaringer har vist at ca. 70 % av alle indikasjoner behandlet med sjokkbølge har positiv effekt..
Etter behandlingen kjenners ingen smerte og kan til og med oppleve en spontan forbedring.
Normalt kommer en forbedring gradvis og opplever å være symptomfri etter 7- 10 dager, men en bedring kan i noen tilfeller komme senere. Det et vanlig å gjenta behandlingene med 1 ukes intervall 4-5 ganger for å skape nytt vev i et stort område.

I-forbindelse med behandling av kroniske indikasjoner med kalkavleiringer vil sjokkbølgene sprenge i stykker kalken og bli pulverisert. Dette medfører at en analog akutt skadetilstand oppstår. Samtidig har sjokkbølgende en stimulerende effekt på vevets egne biologiske regenerasjonsprosesser.

Spesielle behandlingsindikasjoner er:
Hælsporer /plantar facitter
Akillessene tendinitter
Menisk forkalkninger/Kneindikasjoner
Musearm
Kalkskulder
Forkalkninger ledd
Les mer om disse plagene

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

1409910962

Nyheter

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Fysioterapi

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw