Hofteleddsartrose – coxartrosis

En artrose kjennetegnes i utgangspunktet av en skade i leddbrusken. Det mest fremtredende ved hofteleddsartrose er smerter både ved belastninger og i hvile. Som regel er nattsmerter meget fremtredende særlig i første fasen av utviklingen. Dette skyldes den aktive betennelsesutviklingen er mest fremtredende på dette tidspunkt av døgnet hvor leddet får minst blodforsyning. Dernest starter deformeringen av leddbrusken og dermed reduksjon av bevegeligheten ved aktivitet. smertene er også fremtredende ved provokasjon av leddbrusken i belastende stillinger. Prosessen går over en årrekke og forandringene skjer som regel gradvis selv om sykdomsforløpet kan variere hos ulike individer.

 

Årsakene til hofteleddsartrose er flere.
Den vanligste skyldes overbelastninger og/eller feilbelastninger over en lengre tid som utvikler slitasjeforandringer i leddbrusken som begrenser leddets funksjon. Gamle skader som benbrudd hvor leddet involveres kan over en tid medføre forandringer i bevegelse og utvikle artroseforandringer. Arvelig disposisjoner i form av enten svekkelse i leddbrusk eller med deformiteter i skjelett kan gi opphav til artrose i senere fase

Trochanterbursitt

Oppstår som en konsekvens av belastning eller direkte skade mot hoftekulen.Dette benevnes også som slimposebetennelse. Symptomene er ømhet og hevelse i dette område.Det kan også forekomme utstrålende smerter nedover utsiden av låret ned mot kneet. Smertene kan minne om isjias og kan forveksles med dette.

Trochantertendinitt/tendinose

Ved gjentatte belastningstraumer i senene fra gluteus med/min oppstår en kronisk smertetilstand rundt hoftekulen.

Gluteus mediustendinitt

Smerefull tilstand som oppstår i eller nær festene til musklene på utsiden av låret ovenfor hoftekulen-trochanter. Årsaken skyldes overbelastning enten i statiske stillinger over tid gjerne på harde underlag ,eller løping over lengre avstander med mangelfull dempning i fottøy. Smertene sitter over og bak trochanter og er fremtredne under og etter belastningene.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Hoftesmerter

Nyheter

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw