Reumatoid artritt(RA)

Betennelser i senekjeder er vanlig som kan lede til rupturer av senen. Båndskader rundt ledd kan gjøre disse ustabile. Kne og ankelledd er ofte utsatte .I håndledd kan det oppstå betenelser i senene rundt håndledd som kan medføre trykk på nervene som løper gjennom den karpale Tunnel. Sykdomsdiagnosen er betinget av laboratoriefunn som viser fohøyet SRog reumatoid faktor. RTG forandringer vises først sent ved RA
Kliniske tegn ved RA er morgenstivhet i ledd i en ½ time eler mer, leddsmerter, spontane eller ved trykk og bevegelse.ofte foreligger det nedsatt almenntilstand uten kjent årsak.Sykdommen utvikler seg gradvis hos de fleste og utbredelsen og aktiviteten kan variere sterkt hos den enkelte som får diagnosen. Hos enkelte kan sykdommen brenne ut av seg selv.


Bechterew sykdom

Sykdomsforløpet kan variere med aktive perioder avløst av rolige perioder uten smerter.
Laboratoriefunn viser en forhøyet SR og på visning av vevstypeantigenet HLA-B27 er karrakteristisk hos pasientene
RTG kan vise symetriske forandringer i bekkenleddene med uregelmessige leddkonturer sklerosering og ankylosering(stiv og innskrenket leddspalte). Også i midre del av ryggen vil en kunne finne karakteristiske påleiringer.og brodannelse mellom hvirvlene.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

reumatiske plager

Nyheter

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw