Reumatoid artritt(RA)

Betennelser i senekjeder er vanlig som kan lede til rupturer av senen. Båndskader rundt ledd kan gjøre disse ustabile. Kne og ankelledd er ofte utsatte .I håndledd kan det oppstå betenelser i senene rundt håndledd som kan medføre trykk på nervene som løper gjennom den karpale Tunnel. Sykdomsdiagnosen er betinget av laboratoriefunn som viser fohøyet SRog reumatoid faktor. RTG forandringer vises først sent ved RA
Kliniske tegn ved RA er morgenstivhet i ledd i en ½ time eler mer, leddsmerter, spontane eller ved trykk og bevegelse.ofte foreligger det nedsatt almenntilstand uten kjent årsak.Sykdommen utvikler seg gradvis hos de fleste og utbredelsen og aktiviteten kan variere sterkt hos den enkelte som får diagnosen. Hos enkelte kan sykdommen brenne ut av seg selv.


Bechterew sykdom

Sykdomsforløpet kan variere med aktive perioder avløst av rolige perioder uten smerter.
Laboratoriefunn viser en forhøyet SR og på visning av vevstypeantigenet HLA-B27 er karrakteristisk hos pasientene
RTG kan vise symetriske forandringer i bekkenleddene med uregelmessige leddkonturer sklerosering og ankylosering(stiv og innskrenket leddspalte). Også i midre del av ryggen vil en kunne finne karakteristiske påleiringer.og brodannelse mellom hvirvlene.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

reumatiske plager

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw