En senebetennelse er en reaksjon på overbelastning av muskel /sene hvor lokale forandringer i vevet finner sted. Betegnes ofte som en tendinitt som er en aktiv betennelsestilstand. En akutt reaksjon fremkommer ved at små skader oppstår og setter i verk en inflamasjonsprosess i vevet for å reparere dette. Smerter oppstår lokalisert til et begrenset område som en konsekvens. Smertene provoseres ved ytterligere belastninger. I en del tilfeller er det også smerter i ro og om natten.

 

Etter hvert kan betennelsen utvikle seg til en kronisk tilstand dersom det skadede vevet ikke repareres tilfredsstillende. Det betente området svekkes og nye skader oppstår gjentatte ganger. Vevet erstattes med kalkavleiringer som en konsekvens av nedsatt funksjon i senen. Tilstanden betegnes ofte som tendinose når tendinitten er blitt kronisk

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Senebetennelse

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw