Impingement syndrom

Impingement betyr innklemning. Det kan være flere årsaker til at dette fenomenet oppstår.
Både acromion(kragebenet) rotatorcuff(leddapsel )bursa(slimpose) og selve skulderleddet kan være involvert. Problemet starter oftest med skade i leddkapselen som hovner opp.

Frozen Shoulder - Tilstivnet skulder

Kjennetegnes ved at skulderleddet er fastlåst i alle bevegelsesretninger.som gjør det umulig å bevege leddet over 90. Dette skyldes forandringer som finner sted i leddkapselen som omgir skulderleddet utløst av en skade eller en betennelsesprosses i sener og muskulatur rundt leddet
Plagen debuterer ofte med sterke smerter og innskrenket bevegelighet ved aktive bevegelser. Hos noen kan det også forekomme sterke smerter også i ro og hvile- særlig om natten.


Kronisk instabilitet i skulderleddet

Kjennetegnes ved plutselige smerter når leddet settes i ytterstillinger. En kan få en følelse av at skulderleddet glipper i spesielle stillinger under belastning av armen.
Etter hvert angis også redusert muskelstyrke.
Problemet kan skyldes en generell instabilitet av leddbåndene i skulderleddet eller kan ha oppstått under en akutt overbelastning og medført en skade i skulderen.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Shoulder Pain

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw