En musearm er en senebetennelse i muskelfestene på utsiden av underarmen. Betegnes som lateral epicondylitt.
Oftest skyldes problemene arbeidsbelastning i samme stilling over lengre tid. Dette medfører feilaktig bruk av muskulatur som vanligvis er ment å bevege armen blir belastet statisk. Dermed oppstår det gradvis skader muskel /seneovergang og/eller i senefestet til knokkelen .

Tilstanden kjennetegnes av smerter i muskulaturen på utsiden av albuen ,og fremtrer ved aktiv bruk av muskulaturen, men kan også opptre i hvile. PC bruk er en hyppig årsak til dette, men også håndverkere som arbeider statisk med armer er utsatt. Det er viktig å forebygge utviklingen av musearm gjennom gode arbeidsrutiner og tilrettelegging av arbeidsplassen. I løpet av arbeidsdagen er det viktig å ta hyppige pauser og strekke ut armen.


GOLFALBUE

Golfalbue er betegnelsen på senebetennelser på innsiden av albuen. Betegnes som medial epicondylitt. Plagene fremtrer på de fleste måter lik en musearm gjør, men skyldes mange ganger tyngre arbeidsbelastninger hvor muskulaturen på innsiden av armen i større grad. blir anvendt.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Musearm tennisalbue

Nyheter

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw