Torvet Fysioterapi Ski Logo 2

Torvet Fysioterapi

Torvet fysioterapi og Akupunkturklinikk ble grunnlagt i 1990 Instituttet har en sentral beliggenhet i Løkkegården midt i Ski sentrum og tvers ovenfor Ski Storsenter. Det er kort vei til tog og buss med gode parkeringsmuligheter. Torvet Fysioterapi legger stor vekt på å prioritere kort ventetid for å få behandling Det tilbys i tillegg muligheter for behandling om ettermiddag og kveld. Torvet Fysioterapi har en allsidig praksisprofil hvor belastningsproblematikk hos eldre og yrkesaktive utgjør den største gruppen, men behandler også mange med brudd og idrettskader. Vi har det mest moderne behandlingsutstyr som finnes innen fysikalsk medisin/fysioterapi, og har et velutstyrt treningsrom med bla. tredemølle og terapislynger for opptrening etter operasjoner og ulike kroniske problemstillinger.

AKUPUNKTUR BEHANDLING

Benyttes som alternativ behandling av en rekke sykdommer, og kan kombineres med fysioterapi ved muskel og skjelettplager. Sammenhengen mellom ytre og indre forhold hos individ, og forstyrrelsen i balansen resulterer i sykdom. Behandlingen tar sikte på å gjenopprette likevekten i kroppens miljø.

 

MEDISINSK LASERBEHANDLING

Laserbehandling er en smertefri behandlingsmetode for muskelplager, sener, ledd og infeksjoner. I tillegg utgjør det et godt supplement i kombinasjon til andre typer behandlinger som medisinsk treningsterapi, sjokkbølgebehandling og muskelmassasje.

 

FYSIOTERAPI

Legger vekt på teknikker hvor direkte berøring og kontakt av pasienten benyttes. Dette omfatter ulike massasjetekniker, tøyninger, manipulasjoner og triggerpunktbehandling. Hensikten er å stimulere kroppens egne evner til å ta del i en reparasjonsprosess og /eller forbedre sitt funksjonsnivå.

 

SJOKKBØLGE BEHANDLING-ESWT

Sjokkbølgebehandling har vist seg å ha oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater på kort tid. Sjokkbølger brukes fortrinnsvis mot kroniske indikasjoner hvor det påviselig har skjedd endringer i vevets karakter etter lengre tid med smerte og betennelser.

 


figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw