Behandlingstiltak som utøves av en autorisert terapeut med bakgrunn i fysikalsk medisin.
Dette innebærer at terapeuten har en offentlig godkjent utdannelse til å foreta en fysikalsk undersøkelse av pasienter med plager i muskel /skjelett for deretter å iverksette ulike tiltak for å behandle de spesifikke funn som er relevante for pasientens plager.

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk legger stor vekt på å kunne benytte seg av et bredt spekter av ulike teknikker både innenfor de tradisjonelle som de mer moderne behandlings områder, og ser samtidig nødvendigheten av å forstå pasientenes ønsker og behov.

Om bruk av ytre stimuli eller treningsopplegg velges avhenger av den kliniske diagnosen og funn. Og av klinisk erfaring.

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk prioriterer sterkt å legge vekt på teknikker hvor direkte berøring og kontakt av pasienten benyttes.
Dette omfatter ulike massasjetekniker, tøyninger, manipulasjoner og triggerpunktbehandling.

Tiltakene har til hensikt å stimulere kroppens egne evner til å ta del i en reparasjonsprosess og /eller forbedre sitt funksjonsnivå.
Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk benytter i tillegg til manuelle teknikker ulike tekniske apparater til å forsterke effekten av behandlingen eller komplimentere denne.- se mer om teknikker

Medisinsk Laser og Elektroterapi har vist seg å være mest effektivt til bruk ved akutte og smertefulle problemstillinger.
Kortbølge og Diatermi har god virkning for å oppnå varme og sirkulasjon i dypere vev og i ledd.
Radial Sjokkbølgebehandling er det absolutt nyeste behandlingsalternativet. Dette apparatet har en særdeles god egenskap ved en rekke kroniske problemstillinger som det tidligere var utenkelig å kurere ned tradisjonelle tiltak. Det unike er at det er i stand til å slå i stykker gamle arr og forkaklninger og sette i gang en ny reparasjonsprosess

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk tilbyr Medisinsk Treningsterapi som behandlingsopplegg enten som eneste behandlingsform eller som et supplement til andre behandlinger. Dette konseptet er basert på en belastningsgrad der pasienten trener funksjonelt med apparatur uten å ha smerter.
Dette er en absolutt forutsetning for at treningen skal ha en forventet effekt.
Trening er et viktig element innen fysikalsk medisin og inkluderes i et behandlingsopplegg.
Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk setter opp et veiledet databasert treningsopplegg ut i fra det individuelle funkjsonsnivået som evalueres fortløpende - se mer om medisinsk treningsterapi.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Fysioterapi1

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Fysioterapi

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw