Tensjonshodepine

Dette er den vanligste formen for kronisk hodepine.
Den kjennetegnes også som muskulær betinget hodepine eller som stresshodepine.
Tensjonshodepinen er ofte lokalisert til begge sider av hodet med overvekt av smerter i bakhodet og nakken.

Migrene

Oftest kjennetegnes migrene som et anfall av ikke- forutsigbare. Sterke hodesmerter.
En kjenner lite til årsaken til disse anfallene og hva som ligger til grunn for at de opptrer.
Anfallene gir stort sett hodepine og kvalme. I tillegg kjennetegnes den ved at hodesmertene opptrer ensidig, er pulserende, og ømfindtlighet ovenfor sterkt lys og skarp lukt.

figur01

Logo McKenzie Institute International OMI logo 

PFF Logo Ny

Hodepine

Nyheter

Informasjon om fjerning av henvisningskravet fra 01.01.2018Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:

 • Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
 • En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
  ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
 • Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
  skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 6 måneder i
  behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, må medlemmet ha ny henvisning
 • Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
  samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 24
  behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
  individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme
  dag.

Peter Meyer

Peter Meyer

phone 64 87 70 15

Vanlige Fysiske Plager

sc utube 80 google plus 32X32 black instagram 32X32 sc fb sc tw